virgin sun

Virgin Sun 2020

Johan Tahon

brons

Johan Tahon (1965) is een Belgisch beeldend kunstenaar. Hij staat bekend om zijn bijzondere gipsen mensfiguren die vaak in brons gegoten worden voor plaatsing in de buitenlucht.

Tahon heeft van zijn eigen werk gezegd: “Mijn sculpturen denken na over de wereld maar ook over hun eigen wezen. Ze staan in verbinding met de werkelijkheid, maar wisselen ook met zichzelf van gedachten. Deze tweespalt, soms uitgedrukt in een dubbelhoofdige vorm, is kenmerkend voor mijn sculpturen. Deze gespletenheid vind ik terug bij mezelf. Mijn beelden tonen de toestand van de mens als zoekend en nadenkend wezen. Het zijn sculpturen die het wezen raken van de mens, zijn denken weerspiegelen en er begrip voor trachten op te brengen.”  

Het bronzen sculptuur ‘Virgin Sun’ is zo’n typisch Tahon-beeld. Een geknielde vrouwfiguur, melancholiek en zoekend. Het beeld lijkt teruggetrokken in de ruimte te staan, bijna als een heilige figuur uit de klassieke beeldhouwkunst. Maar gelijktijdig dringt het beeld zich aan je op en word je als toeschouwer meegenomen door het nadenkend wezen. Tahon, studeerde beeldhouwkunst aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Gent. Naast museum- en particuliere collecties vind je zijn werk ook terug op tal van plaatsen in de openbare ruimte.