woman being looked at sean henry

Woman (Being Looked At) 2006

Sean Henry

brons – beschilderd

De Britse beeldhouwer Sean Henry boetseert zijn figuren in klei alvorens ze te gieten. Daarna beschildert hij ze. Het werk van deze kunstenaar heeft bijgedragen tot de heropleving van het eeuwenoude gebruik van polychrome, d.w.z. veelkleurige beeldhouwkunst. Deze traditie stamt uit de oudheid, toen marmeren beelden met kleuren werden beschilderd. Henry’s techniek is opvallend en levendig. In de openbare ruimte vallen zijn naturalistische figuren op, net zoals zijn beelden zowel levensecht als theatraal zijn.

Ze zijn weerspiegelingen van onszelf en versterken onze ervaring met het leven in onze eigen wereld. Sculpturen als ‘ Woman Being Looked At ‘ zijn pogingen van de kunstenaar om ons bewustzijn van kunst en de ruimte eromheen te vergroten. Hij zegt daar zelf over: “Mijn beelden moeten uitnodigen om te worden aangeraakt, ze moeten opgaan in hun omgeving en realistisch en werkelijk lijken.”

Henry’s figuren zijn voor het grootste deel anoniem.

  • Herkomst UK